POZIVNICA - EDUKACIJA ZA IZMIRITELJE

Ispiši

...u okviru projekta Povećanje efikasnosti i održivosti rada gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske županije i Varaždinske županije koja će se održati od 27. svibnja do 31. svibnja 2019. godine, s početkom u 09.00 sati (okupljanje i registracija sudionika od 08.45 sati), u Hotelu Central, Vatroslava Lisinskog 2, u Bjelovaru.

Edukaciju za izmiritelje održat će Stipe Šola, registrirani izmiritelj i trener izmiritelja iz Centra za mirenje „Medijator“, koji će polaznicima edukacije nakon uspješno završene obuke izdati certifikat o uspješno završenoj edukaciji.

Edukacija je organizirana u sklopu projekta „Povećanje efikasnosti i održivosti rada gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske županije i Varaždinske županije“, kojega provodi Bjelovarsko-bilogorska županija u partnerstvu s Međimurskom županijom, Varaždinskom županijom i Nezavisnim sindikatom zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Program edukacije nalazi se u prilogu pozivnice. Vaše sudjelovanje možete prijaviti e-mailom na .(JavaScript must be enabled to view this email address) najkasnije do 24. svibnja 2019. godine.

Voditelj projekta
Stjepan Kos


PROGRAM OBUKE MIRITELJA I TRENERA MIRITELJA CENTRA ZA MIRENJE 'MEDIJATOR'

Program obuke miritelja sastoji se od Osnovne obuke i Dodatne obuke

Osnovna i Dodatna obuka za miritelja provodi se za grupu od minimalno četiri do najviše devet polaznika. Polaznici obuke za mirenje su osobe sa završenim najmanje dodiplomskim studijem i opredijeljenosti za rješavanje sukoba mirenjem. Polaznici Dodatne obuke mogu biti polaznici koji su prethodno stekli certifikat za izmiritelje.

Obuci za trenere mogu pristupiti osobe koje su stekle certifikat za izmiritelje i koje su upisane u Registar izmiritelja te su sudjelovale u najmanje 30 postupaka mirenja u svojstvu izmiritelja, o čemu se od izmiritelja može zatražiti potvrda. Obuku provode certificirani treneri za mirenje.

Kao predavači mogu uz miritelje biti angažirani pravni stručnjaci specijalizirani za određena područja prava te psiholozi, socijalni radnici i drugi stručnjaci.

Program Osnovne obuka za miritelja

Obuka se provodi u trajanju od četrdeset sati.

1. Teorijska nastava o postupku mirenja:
– definicija, načela, ciljevi i stilovi mirenja,
– pravni okvir mirenja u Hrvatskoj i EU,
– hrvatski sustav i struktura mirenja (Povjerenstvo za alternativne načine rješavanja sporova, izvansudsko mirenje i centri, mirenje pri sudovima)
– teorija i analiza sukoba,
– uloge izmiritelja i razlike prema drugim metodama rješavanja sukoba,
– psihološki, filozofski i etički aspekti mirenja,
– faze, metode i tehnike mirenja.

2. Praktična nastava – učenje iz iskustva (znanstvene metode):
– »igranje uloga i simulacija predmeta«,
– uvježbavanje sljedećih vještina i tehnika mirenja:

a) aktivno slušanje,
b) postavljanje pravih pitanja,
c) preoblikovanje,
d) neutralnost i višesmjerna komunikacija,
e) ohrabrivanje i odavanje priznanja,
f) održavanje ravnoteže moći/snaga.


P R O G R A M

1. dan
• 9,00
Pozdravna riječ organizatora
Utvrđivanje plana i programa treninga
Predstavljanje upoznavanje polaznika
Stanka kava
Općenito o mirenju u hrvatskom pravnom sustavu
Postupak mirenja, uloga medijatora

• 13,00 Ručak

• 14,00
FAZA 1 Uvod u postupak mirenja
Igranje uloga
Rasprava o otvorenim pitanjima

• 17,00 Završetak dana

2. dan
• 9,00
FAZA 2 Istraživanje
Uvod u novi dan, nove prilike
Uvod: priče
„Popuštanje kočnica“
Predstavljanje tri razine komunikacije
Stanka – kava
Preformuliranje uvoda, pokazivanje stupnja učinkovitosti
Rezime
Uvod miriteljev stav: znatiželja, nepristranost i sposobnost postavljanja otvorenih i neutralnih pitanja
Meta komunikacija

• 13,00 Ručak

• 14,00
Vježba u grupama
Igranje uloga
Rasprava o otvorenim pitanjima

• 17,00 Završetak dana

3. dan
• 9,00
FAZA 2 Istraživanje
4 ključne emocije
Interesi
Postavljanje pitanja
Stanka – kava
Tehnike „guljenja luka“
Od „JA“ do „MI“

• 13,00 Ručak

• 14,00
Prelazak u 3. fazu pregovaranja, Vježba u grupama
Igranje uloga
Rasprava o otvorenim pitanjima

• 17,00 Završetak dana

4. dan
• 9,00
FAZA 3 Pregovaranje
Traženje opcija
Alternative sporazumu
Ograničenja u pregovorima
Stanka – kava
BATNA
Kriteriji za vrednovanje opcija
Komunikacija tijekom pregovora

• 13,00 Ručak

• 14,00
Što miritelj može očekivati? Zašto pregovori zapinju?
Traženje izlaza kada pregovori zapnu.
Igranje uloga
Rasprava o otvorenim pitanjima

• 17,00 Završetak dana

5. dan
• 9,00
FAZA 4 ZAVRŠETAK
Sporazum
Završetak postupka mirenja

• 13,00 Ručak

• 14,00
Vježbe uloge miritelja
Rasprava o otvorenim pitanjima
Evaluacija cijelog treninga
Uručivanje certifikata o završenoj osnovnoj obuci za izmiritelje

• 17,00 Završetak treninga


strukturni fondovi esf